DPO Consultancy

DPO Consultancy stelt bedrijven in staat om binnen de kaders van wet- en regelgeving concurrentievoordeel te behalen.

Ons team bestaat uit specialisten met veel kennis van zowel de juridische aspecten als de ICT-inrichting. Hierdoor kunnen wij u optimaal adviseren, ondersteunen en ontzorgen.

Volledige ondersteuning

Ons doel is om geïmplementeerde processen dusdanig in te richten dat u en uw medewerkers zich geen zorgen hoeven te maken rondom privacy, compliancy en security vraagstukken en zich kunnen concentreren op hun core business.

Voldoen aan de GDPR/AVG?

Het is bijna zover. Volgens de GDPR (General Data Protection Regulation) / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet uw bedrijfsdata op 25 mei 2018 volledig zijn ingericht conform deze nieuwe wet. U bent kwetsbaar voor discussie, misbruik of aansprakelijkheid, zolang er geen adequate actie ondernomen is waarmee u aantoonbaar aan deze wetgeving voldoet.

Wat is een DPO?

De functionaris voor gegevensbescherming, ook wel Data Protection Officer (DPO) genoemd, heeft een uiteenlopend takenpakket: hij treedt op als vertrouwelijk adviserend aanspreekpunt en waakhond in het kader van de verplichtingen die gelden wanneer persoonsgegevens worden verwerkt.

Opleidingen

Volledige, actuele en direct toepasbare kennis voor het implementeren en borgen van privacy & dataprotectie in uw organisatie.

Aanmelden nieuwsbrief DPO Consultancy

Blijf op de hoogte van alle actuele zaken en nieuwe ontwikkelingen. Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Onze diensten

Nulmeting

Nulmeting

“Welke persoonsgegevens verwerkt mijn organisatie? Wie heeft toegang tot welke gegevens? Met wie worden deze gegevens uitgewisseld? En welke risico’s gaan hiermee gepaard?”

Implementatie

Implementatie

DPO Consultancy ontzorgt uw bedrijf volledig op het gebied van databescherming en privacy. Wij analyseren en implementeren processen die de veilige verwerking waarborgen.

DPO-as-a-Service

DPO-as-a-Service

De DPO’s van DPO Consultancy zijn op het hoogste niveau gecertificeerd en hebben diepgaande kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van privacy en persoonsgegevens.

Training

Opleiding en Training

De zwakste schakel bij het veilig omgaan met IT, data en persoonsgegevens is nog altijd de mens zelf. Veilig online werken is niet alleen van belang voor de organisatie, maar ook voor de medewerkers en bovenal uw klanten.