Een DPR van DPO Consultancy

DPO shape
DPO protection

DATA PROTECTION REPRESENTATIVE

Bedrijven die niet fysiek gevestigd zijn in de EU, maar wel zaken doen met of gegevens verwerken van personen uit de EU, zijn volgens de GDPR verplicht een DPR (Data Protection Representative) in de EU aan te wijzen. Uiteraard kunnen de DPO’s van DPO Consultancy ingezet worden als DPR.

Volgens de GDPR heeft de DPR een aantal wettelijke taken. Hieruit vloeit voort dat een DPR van DPO Consultancy de volgende taken vervult:

  • Contactpersoon: Als uw DPR in de EU zijn wij uw contactpersoon voor uw betrokkenen (“data subjects”) in alle Europese landen voor alle privacy gerelateerde vragen.
  • Representatie: We worden wettelijk aangewezen om u te vertegenwoordigen als “verwerkingsverantwoordelijke” voor de landelijke data protectie toezichthouders in de EU.
  • Register van Verwerkingen: We zetten een Register van Verwerkingen op en onderhouden dit, samen met u.  Wanneer dit verzocht wordt, stellen wij dit beschikbaar aan de toezichthouders.

Buiten deze wettelijke taken, kan een DPR natuurlijk ook andere taken op het gebied van de GDPR vervullen. Vanuit onze ervaring met internationale klanten, denken wij graag met u mee over hoe u een zorgvuldige dataprotectie in kunt zetten als concurrentievoordeel.

Een DPR van DPO Consultancy zorgt ervoor dat u:
  • Voldoet aan de wettelijke vereisten van artikel 27 van de GDPR, zonder fysiek aanwezig te hoeven zijn in de EU.
  • Experts met zeer grondige kennis van de GDPR tot uw beschikking hebt.
  • Toegang hebt tot een netwerk van zeer deskundige privacy professionals met expertise op de verschillende vakgebieden, waaronder legal en IT.
  • Gebruik maakt van een netwerk van consultants met zeer brede ervaring op het gebied van implementatie van de GDPR.
  • Onafhankelijkheid kunt garanderen.
  • Concurrentievoordeel kunt behalen uit zorgvuldige dataprotectie.
  • Kosten efficiënt werkt, door vastgestelde concurrerende jaarfees.

Hoe kunnen wij u en uw organisatie van dienst zijn?

NEEM CONTACT MET ONS OP