DPO-as-a-service

DPO shape
DPO protection

DPO-AS-A-SERVICE

Onder de AVG zijn bepaalde verantwoordelijken en verwerkers verplicht een FG aan te wijzen. Het takenpakket van de FG bestaat onder andere uit het adviseren en trainen van medewerkers op het gebied van databescherming en het uitvoeren van nulmetingen en interne audits. Bovendien fungeert hij als contactpersoon voor de toezichthoudende autoriteit. Is er een klacht of vraag van een persoon wiens data u bijhoudt of verwerkt? Ook dan is de DPO de contactpersoon. Daarmee vormen wij een buffer tussen u en derde partijen. De DPO heeft een onafhankelijke positie. Hij beoordeelt onder andere de genomen veiligheidsmaatregelen. Daarnaast waarborgt hij de naleving van de verschillende wetten die betrekking hebben op gegevensverwerking.

Data Protection Officers hebben onder meer de volgende kerntaken:

  • Het informeren en adviseren van de betrokken werknemers over de verplichtingen van de GDPR en andere gegevensbeschermingsbepalingen;
  • Het toezien op naleving van de GDPR, andere gegevensbeschermingsbepalingen en het beleid van de organisatie;
  • Samenwerken met de toezichthoudende autoriteit;
  • Optreden als contactpunt voor betrokkenen en de toezichthoudende autoriteit.

De Data Protection Officers van DPO Consultancy zijn op het hoogste niveau opgeleid en hebben diepgaande kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van privacy en persoonsgegevens.

DPO service

Hoe kunnen wij u en uw organisatie van dienst zijn?

NEEM CONTACT MET ONS OP
Top