Implementatie

DPO shape
DPO protection

IMPLEMENTATIE

Tijdens de implementatie komen de bevindingen uit de nulmeting en de gap-analyse tot leven. Dit komt duidelijk naar voren in het implementatieplan. Dit plan is erop gericht om op een gestructureerde en beheerste manier de te nemen maatregelen in de bedrijfsvoering te integreren.

Een plan zorgt ervoor dat iedereen weet wat er moet gebeuren, wie wat wanneer moet opleveren, met welke kwaliteit, wat de prioriteiten zijn en hoe de implementatie op een zorgvuldige en beheerste manier plaats vindt.

DPO implementatie

Hoe kunnen wij u en uw organisatie van dienst zijn?

NEEM CONTACT MET ONS OP